About

Tonelise Rugaas:
Ta kloke valg ved hjelp av tarot

smilypic for flyer copy

Helt siden niårsalderen har Tonelise Rugaas vært fascinert av tarot – både tolkningen av symbolene og historien bak. Nå har hun mange års erfaring som tarotist, klarsynt og NLP-coach i London, og i år skal hun turnere Norge rundt for å dele av sin rike kunnskap.

 

Opprinnelig kommer Tonelise Rugaas fra en familie i Tromsø der klarsynthet og spiritualitet var en selvsagt del av livet. Da hun fikk se en Crowley tarotstokk som niåring, var det først og fremst de vakre bildene som fascinerte henne. Hun ble veldig nysgjerrig på hva symbolene betydde og har siden den gangen på 70-tallet vært en ivrig tarotstudent.

I dag lever hun av å være tarotist, coach og kursleder, og hun veksler mellom å bo i Norge, London og California. I California bor hun i ørkenen ved Joshua Tree nasjonalpark, hvor hun skriver en bok om tarot på og maler illustrasjonsbilder til boken og et tarotdekk hun vil utgi.

Tarotlesninger begynte hun å gjøre for familie og venner allerede som 16-åring, men det var ikke før hun var 30 år hun begynte å jobbe som tarotist. I mellomtiden skulle hun få mer livserfaring, og hun tok en universitetsgrad i filosofi, studerte økonomi og jobbet med PR og markedsføring  i musikkbransjen. Hun startet sitt eget PR-selskap, kalt Astronaut, og flyttet til London hvor hun jobbet med å promotere musikere.

 

Ydmyk holdning til tarot

Etter 15 års fartstid i musikkbransjen hoppet Tonelise av karusellen for å følge mer spirituelle sysler. Da begynte hun å jobbe som tarotist på Mysteries i Covent Garden, etter at hun bestod de strenge prøvene der. I London har hun også holdt tarotkurs. Her bor hun i en elvebåt, hvor hun tar imot klienter for tarotlesninger og coaching.

Tonelise har en ydmyk holdning til tarot og streber etter å veilede mennesker på en åpen og utforskende måte, uten å ta makt fra andre. Det er en av grunnene til at hun tok en  coachingutdannelse i Nevro-Lingvistisk Programmering (NLP) hos en av de to grunnleggerne av NLP, John Grinder. Hun er også utdannet Reiki Master, fordi hun tror at healing kan balansere kropp, sinn og sjel.

I fjor sommer, etter å ha bodd 18 år i London, dro Tonelise til hjemlige trakter i Målselv i Troms for å se hvordan det ville gå å holde tarotkurs i Norge. Kurset gikk over all forventning – hun fikk mange gode tilbakemeldinger om at det var et bra kurs og at det er et stort behov for denne kunnskapen. Derfor kommer hun tilbake i august til oktober i år for å undervise om tarot flere steder i Norge.

 

Fremsynt og lesende toåring

Allerede som toåring oppdaget Tonelise at hun kunne se i fremtiden – det var da hun begynte å huske ting. Samtidig lærte hun seg å lese ved å se på TV. Hun kunne forutse at visse personer ville komme på besøk og at ting ville skje. Også i dag kan hun se inn i fremtiden hvis hun forsøker.

Men Tonelise tror ikke at klarsynthet er en eksklusiv gave tilegnet noen få. I stedet tror hun denne evnen ligger latent i alle mennesker fra barnsben av, men gjennom barnehage og skolegang blir mange tvunget til å skru av antennene for å passe inn i samfunnet. I Tonelises familie var det imidlertid ingen som benektet eller latterliggjorde slike evner, så hun hadde ingen grunn til å skru av.

− Klarsynthet er et talent som kan utvikles, akkurat som det å bli god til å synge, lage mat eller spille gitar. Poenget for meg er at dette er noe som ikke gjør et menneske bedre enn andre. Det handler om å utvikle et talent og velge å bruke det for å veilede mennesker, slik at de kan ta sine valg på en mer informert måte, sier Tonelise.

 

Tarot stimulerer intuisjonen

Noen sier at det tarot stenger veien for å være klarsynt. Men Tonelise tror det er motsatt – at tarot kan være en inngangsport til å utvikle intuitive evner. Men man trenger ikke å være klarsynt for å bruke tarot.

– Tarot er et bildemateriale som gjør det lettere å snakke med folk, fordi man har ting å peke på og et felles bildespråk. Dermed kan man fasilitere en kommunikasjonsprosess i stedet for å påstå ting uten noe konkret å forholde seg til, for da blir det veldig lite filter, mener hun.

Toneliste føler at tarot går hånd i hånd med klarsynthet. For henne er klarsynthet en evne til å se både fremover og bakover i tid, samt det å tolke og forstå mennesker.

Som tarotist må hun ofte gi tøffe beskjeder om mønstre fra fortiden folk ikke kjenner til selv. Det kan være tøft for klienter å innse at det er deres egne valg som har ledet dem dit de står nå. Men når de forstår dette, blir de klar over hvordan de tar egne valg og hvordan de kan endre situasjonen.

– Å ha en nysgjerrighet kun for hva som skal skje i morgen kan være destruktivt, for man er kanskje ikke klar for det. Men hvis man forstår hvor man kommer fra, hvilke mønstre man har og hvilke tuer man snubler i hver gang, så blir det mer interessant å vite hva som ligger rundt neste hjørne. Da blir man forberedt på å takle situasjoner på best mulig måte, mener hun.

 

Fem veier til gode valg

Tonelise kombinerer tarot med coaching, slik at hun kan bidra til å bevisstgjøre mennesker, få dem til å stille spørsmål og hjelpe dem til å ta egne valg på en gjennomtenkt og klok måte.

– Det handler om å hjelpe folk å se at de har bredere og andre valg enn de tror, i stedet for å velge å leve et begrenset liv. Der føler jeg at tarot er unikt, sier hun. Ifølge Tonelise er tarot en god hjelp i beslutningsprosesser, spesielt med tanke på det som handler om vår situasjon i den fysiske verden og vårt forhold til andre mennesker.

– Vi kan ta valg på mange ulike måter, sier hun, og gir eksempler på fem veier til beslutninger. En måte er å velge basert på logikk og mental tenkning. En annen måte er valg basert på hva som føles godt eller hva følelsesmessig utløp vil bli dersom man gjør A og ikke B. Den tredje måten er å velge intuitivt eller etter magefølelsen. En fjerde valgmåte er basert på situasjonen rundt deg: Har du utdannelse til å få den jobben? Har du råd til å bli mor? Vi lever tross alt i en fysisk verden. Den femte valgmåten tar hensyn til det kollektive og menneskene rundt oss: Hvis jeg gjør A og B, hva sier mamma og pappa da? Hva gjør det med ekteskapet mitt? Hvis jeg får et barn til, hvordan vil det andre barnet reagere?

– En god beslutning tar hensyn til både det logiske, det følelsesmessige, det intuitive, det situasjonsbetingede og det kollektive. Tarot tar hensyn til de to sistnevnte. Det handler om å forstå seg selv, forstå seg selv i kontekst og forstå seg selv i forhold til andre mennesker. Det handler om å ta seg selv alvorlig. Hvis du tror at noe vil gå dårlig, må du kunne skille mellom intuitiv informasjon og frykt for at det ikke går bra. Her er det en fin linje, sier Tonelise.

Selv om hun leser tarotkort for andre hele tiden, leser hun ikke for seg selv. Da går hun til andre tarotister, fordi hun synes at tolkningen blir for styrt av egne tanker og følelser.

– Man skal være sterk for å lese tarot for seg selv uten bias. Som menneske har vi så mye håp og frykt, og derfor er det veldig lett å tolke kortene slik man selv vil, sier hun.

 

Ingen dårlige kort

Når folk bestiller tarotlesninger, er det ingen som kommer når alt går på skinner. De fleste ønsker hjelp med et problem eller en konflikt, hjelp til å ta avgjørelser eller til å gjøre forandringer i livet. I forhold til tarot er mange redde for å få dårlige kort, men det er det ingen grunn til.

– Det finnes ingen dårlige kort. Men det finnes kort som betyr stor forandring, sier Tonelise. Positivt og negativt er ord hun unngår å bruke, fordi de er så relative. Det som er positivt for deg kan være negativt for andre, og noe som er negativt for deg i dag kan bli positivt i morgen. Hun er kritisk til at man i noen miljøer har et voldsomt fokus på det positive. For hva betyr det at det er positivt? På hvilken måte er det positivt?

– Man kjenner ikke igjen lys hvis man ikke vet hva mørke er. Et tre kan ikke vokse hvis det ikke har røtter i den mørke bakken. Hvis man bare skal se på sola, så blir man jo blind. Man må ha et filter, hvis ikke blir det for mye. Vi trenger solbriller, også i overført betydning, mener hun.

– Mennesket er et tredimesjonelt vesen som har veldig mye til felles med dyr. Det å glemme dyret i seg kan være ganske farlig. For hva skjer da hvis du overser at du har vondt noe sted? spør hun.

 

Nyttig i selvutvikling

Ved siden av å hjelpe oss til å ta kloke valg, handle riktig og gjøre viktige forandringer i livet, kan tarot værenyttig i en selvutviklingsprosess.

– Tarot er en måte å komme dypt inn i seg selv på. Det kan brukes som et mediteringsverktøy og som et verktøy for å forstå sin egen underbevissthet. Med tarot er det lettere å innstille seg til det Jung kalte det kollektivt underbevisste – det rommet vi alle deler. Tarot hjelper deg til å tolke dette rommet konstruktivt for deg selv, din egen utvikling og for menneskene du vil hjelpe. Tarot gir en indre forståelse av underbevisste mønstre som folk følger uten å tenke over det, sier hun. Når man forstår disse mønstrene, kan man bryte de som har vært destruktive.

Tonelise forsøker å gjøre menneskers liv større, enten ved å gi bekreftelser på det de allerede vet, eller ved å gi dem mot til å ta vanskelige valg og gjennomføre mål.

– Det er greit å ha en idé om å oppnå noe i fremtiden, men hvordan skal du komme deg dit? Hva er delmålene dine? Der ligger den egentlige veien, sier hun. Å komme seg fra A til Å, går sjelden i korrekt rekkefølge fra A til Å. Veien endrer seg hele tiden.
– Det viktigste er at du klarer å være et godt menneske og prøver å leve slik at du ikke angrer på noe i morgen. Det er for meg å være et spirituelt menneske. Det har ingenting å gjøre med at du mestrer esoteriske verktøy, mener hun.

 

Hva er en god reading?

Om tarotlesningen stemmer eller ei med faktiske forhold, er i Tonelises øyne ikke hovedpoenget med en god reading. Det handler mer om hva slags følger lesningen har for klienten.

– En god reading bør stemme, men om den stemmer kommer jo an på klienten sine handlinger. Resultatet av en god reading er at klienten føler seg bedre og går fra deg med håp, fokus og retning som er reell. Og så er det opp til klienten om fokuset, håpet og retningen blir fulgt opp, sier hun.

En 17-åring kan gjøre readinger som stemmer. Det blir som å gjøre magiske underholdningstriks på en scene. Men en 17-åring har vanligvis ikke nok livserfaring til å kunne gi voksne god veiledning om karriere og kjærlighetsliv.

Dessuten mener Tonelise at det er viktig at tarotlesere har en spørrende og utforskende holdning i forhold til klienten. De skal ikke overta styringen over andres liv ved å fortelle dem hva som er sant om livet, hva som vil skje i fremtiden og hva de skal gjøre.

– En god reader er en veldig god coach og rådgiver, hvis ikke kan det bli mye maktmisbruk mellom tarotisten og klienten, tror hun.

 

Tarotkurs i Norge

Når Tonelise skal holde tarotkurs her i Norge, vil hun undervise om grunnleggende symbolverdier i tarot og historien bak tarot. Hun vil vise at informasjonen bak symbolene blir mer tilgjengelig når man har kjennskap til grunnleggende tolkning av bilder, tall og farger. En viss idé om tolkning av symboler har vi lært gjennom oppveksten.

– Det handler om å hente frem kunnskap som ligger latent i oss, bruke den aktivt og kombinere den på forskjellige måter. Slik får vi hjelp til å få kontakt med egen underbevissthet og dermed veldig lett skli inn i andres underbevissthet, sier Tonelise.

Hun begynner sin kursturné i Målselv i Troms i slutten av august, hvor det blir tarotkurs med helpensjon i hennes barndomshjem. Deretter fortsetter hun til Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Kristiansund og Bodø.

 

Et gammelt bildeverktøy

Tarot er et over 1000 år gammelt bildeverktøy som handler om å tolke symboler, bilder, farger og nummer for å kunne bruke det i livsveiledning og beslutningsprosesser. Opphavet er i Persia og Mesopotamia, mellom Eufrat og Tigris i det nåværende Irak. Gjennom handelsutveksling ble tarot introdusert i Firenze, Venezia, Egypt og Israel, hvor ny kunnskap ble tilført. Ett av tarotsystemene fikk sterk innflytelse fra Kabbalah.

Ifølge tarotist og tarotkursleder Tonelise Rugaas har tarot hatt stor innflytelse tarot i historien vår, både på et sosialt, politisk, kulturelt og et psykologisk plan.

– Klassisk litteratur og kunsthistorie har veldige referanser til tarot. Narren er hovedpersonen i tarotstokken. I gamle hoff på 15- og 1600-tallet var han den eneste som kunne fornærme kongen, mens andre ble satt i fengsel. Han kom seg unna med alt og fikk folk til å le. Det er en arketyp, sier Rugaas.

Tarot er full av arketyper som gir gjenklang i vår kultur – magikeren, keiseren, keiserinnen og tårnet som faller. Arketyper er allmennmenneskelige motiver og skikkelser som finnes i de fleste eventyr og sagn. Begrepet er spesielt knyttet til den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jungs teori om det kollektivt underbevisste. Han var opptatt av både tarot, symboltolkning og drømmetydning.

– Babels tårn – tårnet som faller er et symbol på fullstendig kommunikasjonssammenbrudd. Tårnet falt fordi alle begynte å snakke forskjellig språk. Å bable kommer av Babel, sier Rugaas.

Tarot har mange bildesymboler fra religiøse tekster, men tarot i seg selv er ikke tilknyttet noen spesiell religion og kan brukes uansett hvilken religion man tilhører.

 

Tarotkurs ved Tonelise

På tarotkurs med Tonelise Rugaas får man dykke rett ned i den eldgamle symbolikken i tarot og historien bak kortene, der man lærer å tolke både bildene, fargene og tallene. Her kan man på en morsom og spennende måte finne ut hva tarot kan tilby, uten at å måtte pugge hundrevis av betydninger eller lese et uttall bøker. Tarot kan være en inngangsport til og bidra til utviklingen av intuisjon og klarsyn. Tonelises kursturne sensommeren og høsten 2014  var på det nærmeste utsolgt, og innbefattet 11 byer i Norge. Siden da har hun undervist i Los Angeles, Sedona, Stroud i England og Sør-Frankrike. Det arrangeres en mindre kursturné høsten 2015.

 

 

SITATER:
«En god beslutning tar hensyn til både det logiske, det følelsesmessige, det intuitive, det situasjonsbetingede og det kollektive. Tarot tar hensyn til de to sistnevnte.»

– Tonelise Rugaas, tarotist og NLP-coach