Takk for din bestilling

Jeg vil snarest kontakte deg for å avtale tid for samtale.

Tips for å få mest mulig ut av samtalen:

Vi forholder oss til DIN situasjon. Derfor er det verdt å reflektere ett minutt eller to over hvordan du opplever situasjonen, for å få mest mulig innsikt ut av samtalen.
En grei formulering ville for eksempel se slik ut:
“Hva kan jeg forvente å lære av situasjon A?”
“Hva ville være det mest positive resultatet for situation B?”
“Hvordan kan jeg påvirke situasjon C mest konstruktivt?”
Dette er bare tre eksempler av mange flere, og de er kun ment som veiledning. Ordlegg deg etter at du har reflektert litt over til hvordan du opplever den gitte situasjonen du søker innsikt i.

Vi snakkes!

(*) Vi forholder oss til avtalte tidspunkt, og jeg setter av tid til deg og forbereder meg. Om du ikke er tilstede når jeg ringer, kan jeg ikke refundere honoraret.